MaKI w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu

W naszej bibliotece realizujemy projekt MaKI (Mazowieckie Kluby Integracyjne) finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada wsparcie nauczycieli i wychowawców mazowieckich szkół w pracy na rzecz integracji uczniów polskich i ukraińskich poprzez inspirujące spotkania. Zajęcia są okazją do rozwijania zdolności, pasji i zainteresowań dzieci pochodzących zza wschodniej granicy.  Są też szansą na przywrócenie poczucia bezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

13 maja 2022 r. odbyły się kolejne dwa zajęcia integracyjne w ramach projektu. Ich celem była integracja, adaptacja w szkole oraz pomoc w nauce języka polskiego. Zrealizowane zostały przez Panią Annę Orłowską i Panią Martę Nachyłę w grupie pięciolatków oraz w klasie 0e Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, w których uczą się dzieci Uchodźców z Ukrainy.  Podczas „Spotkania z książką” najmłodsi mieli okazję wziąć udział w zabawach logopedycznych, ruchowych i plastycznych związanych z książką, czytaniem oraz biblioteką.

Patrząc na uśmiechy, świetną zabawę i wspaniałą współpracę dzieci trzeba przyznać, że podjęte wyzwanie zostało wykonane.

Zajęcia edukacyjne w ramach Mazowieckich Kulbów Integracyjnych dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w PSP Zwoleń, realizowane w ramach Mazowieckich Klubów Integracyjnych przez nauczycieli bibliotekarzy BP Filia w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w ramach Mazowieckich Kulbów Integracyjnych dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w PSP Zwoleń, realizowane w ramach Mazowieckich Klubów Integracyjnych przez nauczycieli bibliotekarzy
BP Filia w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w ramach Mazowieckich Kulbów Integracyjnych dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w PSP Zwoleń, realizowane w ramach Mazowieckich Klubów Integracyjnych przez nauczycieli bibliotekarzy
BP Filia w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w ramach Mazowieckich Kulbów Integracyjnych dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu
Zajęcia edukacyjne w PSP Zwoleń, realizowane w ramach Mazowieckich Klubów Integracyjnych przez nauczycieli bibliotekarzy BP Filia w Zwoleniu