Zajęcia w ramach Czytelniczego Projektu Edukacyjnego

ULA JEST INNA – o tolerancji i akceptacji, zrealizowanych w ramach projektu czytelniczego Ja i moi przyjaciele. Uczymy się rozpoznawać emocje z Teatrzykiem Kamishibai.

Tolerancja to postawa do akceptowania i szanowania różnic, w szczególności tych dotyczących przekonań, wartości, kultury, religii, poglądów, czy innych cech, które mogą wyróżniać pojedyncze jednostki z danej społeczności. Każdy z nas się różni nikt nie jest taki sam dlatego tolerancja i akceptacja jest podstawą każdej społeczności. Mówienie dzieciom o tolerancji jest ważne, ponieważ uczy je szacunku i akceptacji dla innych, niezależnie od różnic.

Zajęcia o tolerancji to drugie spotkanie w ramach projektu czytelniczego Ja i moi przyjaciele. Uczymy się rozpoznawać emocje z Teatrzykiem Kamishibai z klasą 2E Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. Spotkanie odbyło się 27 października i uczestniczyło w nim 21 uczniów wraz z wychowawcą Panią Edytą Cieślik.

Z jaką mocą dziś uczestniczysz w lekcjach?, tak przywitała uczestników prowadząca, aby rozbudzić w nich chęć przemyśleń nad tym co w danym momencie się z nami dzieje, co przeżywam, jak się czuję i dlaczego. Następnie uczniowie poprzez aktywizujące ćwiczenia Nie tylko czarne-białe,  dowiedzieli się jak ważna jest akceptacja samego siebie i innych ludzi. W zrozumieniu uczuć, które co dzień towarzyszą nam w różnych sytuacjach w klasie, w rodzinie pomógł uczuciom utwór przedstawiony w Teatrzyku Kamishibai – Ula jest inna. Treść utworu towarzyszyła dzieciom w dalszej części zajęć, ponieważ tak jak główna bohaterka Ula, każdy mógł pochwalić się w czym jest najlepszy, co robi dobrze i jakie ma hobby. Dzieci
z wizerunków swoich dłoni, na których wypisały swoje najlepsze cechy, stworzyły plakat Pięknie się różnimy.  – oprac. Marta Nachyła

Uczymy się rozpoznawania emocji z Teatrzykiem Kamishibai, dla uczniów klasy 2 E Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Emocje dziecięce to temat rzeka, który niestety nam dorosłym ucieka gdzieś w codzienności. Pouczamy ich, nauczamy, a nie pytamy co w danej chili przeżywają. Dzieci przecież także przeżywają emocje, nawet mocniej niż my dorośli i  obejmują szeroki zakres stanów, od radości  po smutek, strach, złość czy frustrację. Są jednym z elementów procesu rozwoju dziecka, który jest bardzo ważny, jeśli mały człowiek nie będzie umiał wyrażać i opisać własnych emocji to jako dorosły nie będzie umiał nad nimi zapanować.

Nauczyciele bibliotekarze wychodząc naprzeciw potrzebą dzieci i nauczycieli stworzyli plan projektu czytelniczego Ja i moi przyjaciele. Uczymy się rozpoznawania emocji z Teatrzykiem Kamishibai, na którego realizację chętnie zgodzili się nauczyciele i dyrektor z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu zatytułowane GraMY w Emocje odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu, 6 października 2023 roku uczniowie klasy II E wraz z wychowawczynią Panią Edytą Cieślik wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.

Prowadzący wstępnie omówili projekt, który będzie realizowany przez cały rok szkolny 2023/24,
a następnie Pani Anna Orłowska opowiedziała o niezwykłej formie teatru, o Teatrze Kamishibai, który
nie potrzebuje wielkich sal, aby mógł się odbyć, wystarczy mała drewniana skrzyneczka i książka,
a już przenosimy się do teatru większego niż Teatr Wielki, do teatru wyobraźni. Następnie Pani Ania przedstawiła uczniom Teatrzyk Kamishibai pod tytułem Noc w bibliotece.

W drugiej części spotkania dzieci wzięły udział w grze bibliotecznej Z bajką w tle. Prowadzeni przez bajkowe postaci zwiedziły bibliotekę wykonując zadania z baśniowego świata książek. Na zakończenie gry uczniowie zostali miło zaskoczeni skarbem odnalezionym w kuferkach, skarb bibliotekarzy to czytelnicy
i w kuferkach znalazły się podziękowania za to, że są naszymi czytelnikami.

Oprac.: Marta Nachyła