NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – listopad 2023

Nowości książkowe będą doskonałą pomocną w codziennej pracy nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Okładka książki o tytule Afazja. praca z tekstem
Afazja : praca z tekstem / Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór. – Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2015.
Nr inw. K9 : 35698
Afazja. Praca z tekstem to ćwiczenia przeznaczone dla osób dorosłych, które utraciły zdolność rozumienia i posługiwania się językiem na skutek uszkodzenia mózgu. Zamieszczone teksty oraz zadania mają na celu:
usprawnienie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
ćwiczenie koncentracji na tekście pisanym,
odbudowywanie i aktualizację słownictwa,
rozhamowanie mowy spontanicznej w oparciu o kontekst,
ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale językowym.
Praca jest zbiorem tekstów z kontynuacją ćwiczeń o tematyce bliskiej osobom dorosłym, a jednocześnie o różnym stopniu trudności zadań. Ćwiczenia zwykle tematycznie łączą się z tekstami, wspomagając proces rozumienia.
Konsultacja merytoryczna: dr Olga Przybyła, mgr Aleksandra Swoboda, mgr Tatiana Lewicka [Źródło opisu: wir-sklep.pl]

Okładka książki o tytule Buźki: zabawa logopedyczna
Buźki: zabawa logopedyczna. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.
Nr inw. K9 : 35699
„Buźki” to zabawa logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagająca naukę prawidłowej wymowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych: żuchwy, warg, języka, podniebienia, policzków. Zabawa składa się z dwóch talii po 48 kart. Awers każdej karty to fotografia, na której dziecko prezentuje „buźkę” (określony układ logopedyczny), na rewersach znajdują się krótkie polecenia. Jedną talię kart otrzymuje dziecko, drugą osoba z nim pracująca. Ćwiczenia polegają na pokazywaniu (zgodnie z poleceniem i fotografią) oraz odgadywaniu „buziek”. Karty mogą być cenną pomocą dla logopedów, pedagogów, nauczycieli, a także rodziców dbających o prawidłowy rozwój mowy swoich dzieci. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]

Okładka książki o tytule Będę dorosły
Będę dorosły / [opracowanie merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.
Nr inw. K9 : 35700
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. W tej książce przedstawiono zagadnienia dotyczące działu „Będę dorosły”. Do ich omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka książki o tytule Co mógłbyś (od)powiedzieć ? : ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne

Co mógłbyś (od)powiedzieć ? : ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne / Amanda Hopkins ; [opracowanie merytoryczne i graficzne Magdalena Hinz]. – Wydanie III. – [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, 2023.
Nr inw. K9 : 35701
W niniejszej książce opracowano kilkadziesiąt sytuacji i podano najbardziej popularne zdania, frazy lub wyrazy, które należy wtedy wypowiedzieć. Pracując z tą publikacją, dziecko będzie ćwiczyło zasady powitań i pożegnań z rówieśnikiem, członkiem rodziny i obcą osobą dorosłą; utrwali wiedzę, w jakich sytuacjach używać słów „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”; będzie wiedziało, jak grzecznie rozmawiać przez telefon i domofon, w jakich słowach wyrażać troskę o innych, jak okazywać sympatię, jak grzecznie zachowywać się w szkole, w miejscach publicznych, przy stole i w towarzystwie innych.W książce przedstawiono 57 zdjęć. Na stronach parzystych umieszczono fotografie dla dziecka. Na stronach nieparzystych zapisano pytania, które czyta dorosły pracujący z uczniem. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka książki o tytule Dasz radę! : karty pracy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Dasz radę! : karty pracy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Leduchowska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.
Nr inw. K9 : 35702 ; 35703
Dasz radę! to karty pracy do zajęć rewalidacyjnych stworzone przez nauczycielkę dla uczniów. Autorka, Małgorzata Leduchowska, pracuje z młodzieżą z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w szkole ponadpodstawowej. Zauważyła, że uczniowie na tym poziomie kształcenia często mają problemy z czytaniem ze zrozumieniem i analizą prostych tabel czy wykresów. Publikacja przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Składa się z trzech głównych części:
Praca z tekstem, Praca z danymi liczbowymi, Praca nad sobą.
Dzięki pracy z publikacją uczniowie zyskają umiejętności potrzebne nie tylko w szkole, ale również w codziennym życiu. Zadania związane z wyzwaniami każdego dnia, od analizowania przepisów kulinarnych przez odczytywanie danych z ogłoszeń po rozpoznawanie własnych emocji, to cenna pomoc dla młodych ludzi. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]

Okładka książki o tytule Ilustrowany słownik uczuć, emocji i stanów
Ilustrowany słownik uczuć, emocji i stanów / Anna Jarosz-Bilińska ; [ilustracje: Elżbieta Moyski]. – Kraków : WiR, 2023.
Nr inw. K9 : 35706
Ilustrowany słownik uczuć, emocji i stanów zawiera 51 haseł opracowanych tak, aby pokazać uczucia i stany emocjonalne w ciekawy sposób i w różnych kontekstach.
Hasła zawierają: definicję, propozycję synonimów, sugestywną ilustrację, przykładowe zdania nakreślające kontekst użycia wyrazu. Słownik powstał, by: wzbogacić słownictwo dzieci z zakresu emocji i uczuć, rozwijać umiejętności komunikacyjne, ułatwić rozumienie uczuć własnych oraz innych osób.
Słownik dedykowany jest dzieciom powyżej 10. roku życia.
Spis treści: Akceptacja, Amok, Apatia, Bezradność, Błogość, Ból, Cierpienie, Czułość, Desperacja, Duma, Dyskomfort,
Euforia, Frustracja, Furia, Gorycz, Groza, Histeria, Irytacja, Kompromitacja, Lęk, Litość, Melancholia, Miłość, Mściwość, Nadzieja, Obawa, Odrzucenie, Panika, Podekscytowanie, Pogarda, Radość, Roztargnienie, Satysfakcja, Smutek, Strach,
Tęsknota, Troska, Ulga, Upokorzenie, Wdzięczność, Współczucie, Wstręt, Wstyd, Wyluzowanie, Wyrzuty sumienia, Zagubienie, Zazdrość, Zgorszenie, Złość, Zranienie, Żal. [Źródło opisu: wir-sklep.pl]


Okładka książki o tytule Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym u dzieci z autyzmem : przewodnik dla rodziców i opiekunów
Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym u dzieci z autyzmem : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Jenna Ward-Hawkes, Melissa Rodi ; tłumaczenie Katarzyna Kmieć-Krzewniak. – Otwock : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2021.
Nr inw. K9 : 35708
Książka “Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym u dzieci z autyzmem” przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 2-9 lat (oraz potencjalnie starszych, w zależności od ich poziomu rozwoju), którzy szukają wskazówek i proaktywnych strategii behawioralnych w radzeniu sobie z napadami złości i załamaniami nerwowymi/ kryzysami psychicznymi. Opanowanie tej umiejętności jest szczególnie ważne w przypadku osób mających do czynienia z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pragniemy wzmocnić Twoją pozycję poprzez zapewnienie Ci praktycznych strategii i narzędzi w sytuacji, gdy czujesz się zagubiony i nie wiesz, czego jeszcze spróbować

Omówiony w książce “Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym” plan reagowania działa jak siatka bezpieczeństwa i system wskazówek w sytuacji, gdy czujesz, że rozwój wydarzeń uniemożliwia Ci spełnienie swojej roli. Plan ten ma na celu przywrócenie Ci pewnego poczucia kontroli w najbardziej niepokojących momentach, które często zmuszają Cię do rezygnacji z zaplanowanych codziennych działań. Kiedy nastąpi załamanie nerwowe u Twojego dziecka, po prostu uda Ci się je przetrwać! Gdy będziesz miał to już za sobą, z pomocą tej książki będziesz w stanie lepiej przygotować się na następny kryzys, którego ryzyko pojawienia się – miejmy nadzieję – będzie znacznie mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. [Źródło opisu: fraszka.edu.pl]

Okładka książki o tytule Sposoby na złość : karty pracy
Sposoby na złość : karty pracy / Dagmara Teczke ; ilustracje Maryna Schampera, Dominika Gołąb. – Wydanie II. – Kraków : Heim Produkty Terapeutyczno-Edukacyjne, 2022.
Nr inw. K9 : 35710
Dziecięca złość jest emocją, która przysparza nauczycielom, rodzicom i psychologom najwięcej trudności. Karty powstały po to, by pomóc dzieciom rozpoznawać swoje uczucia, identyfikować przyczyny złości i radzić sobie z nimi bez uciekania się do agresji.
Karty pracy przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mogą być używane do pracy indywidulanej jak i grupowej. Karty mogą być używane pojedynczo, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, jednak stanowią integralną całość i najlepsze efekty przynosi stosowanie ich w całości i po kolei. [Źródło opisu: Bonito.pl]
Okładka książki o tytule Percepcja wzrokowa : zajęcia rewalidacyjne : karty pracy : 3 poziom

Percepcja wzrokowa : zajęcia rewalidacyjne : karty pracy : 3 poziom / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska ; [rysunki: Renata Kosowska]. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, copyright 2021.
Nr inw. K9 : 35712
Odbiorcą publikacji Pewny start. Percepcja wzrokowa. Poziom 3. Karty pracy. Zajęcia rewalidacyjneuczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy mają problemy z rozpoznawaniem i różnicowaniem bodźców wzrokowych, a tym samym deficyty w zakresie orientacji w otoczeniu, poruszania się, oceny odległości, kształtu i wielkości przedmiotów.
Materiał zawiera 102 karty z różnymi zadaniami – są wśród nich:
wykreślanki, wycinanki, zabawy ze spinnerem, zadania z odnajdywaniem różnic, zadania z osią symetrii, zadania z kodowaniem, zadania matematyczne.
Ćwiczenia są spójne tematycznie z podstawą programową i preferowanymi przez nauczycieli aktywnościami. Zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.
Tematyka:  pory roku, miesiące, symbole pogody, święta i ich symbole, owady, rośliny, zwierzęta, przybory szkolne,
miasta w Polsce i w Europie, figury i kształty, liczby i działania matematyczne. [Źródło opisu: eduksiegarnia.pl]
Okładka książki o tytule Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć

Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć / Elżbieta Konopacka. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Nr inw. K9 : 35715
Książeczka Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku powstała z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz o nauczycielach, terapeutach i rodzicach. Wszystkie zaproponowane zabawy można z powodzeniem przeprowadzać zarówno z grupą dzieci, jak i podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych. Pozycja ta może być również inspiracją dla rodziców, którzy chcą pozytywnie wpływać na rozwój procesów integracji sensorycznej u swoich dzieci. Aktywności sugerowane w książeczce angażują najważniejsze układy zmysłowe, które są podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Są to: układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
OKŁADKA KSIĄŻKI O TYTULE Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały

Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały / Elżbieta Konopacka. – [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019].
Nr inw. K9 : 35716
Książeczka Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku powstała z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz o nauczycielach, terapeutach i rodzicach. Wszystkie zaproponowane zabawy można z powodzeniem przeprowadzać zarówno z grupą dzieci, jak i podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych. Pozycja ta może być również inspiracją dla rodziców, którzy chcą pozytywnie wpływać na rozwój procesów integracji sensorycznej u swoich dzieci. Aktywności sugerowane w książeczce angażują najważniejsze układy zmysłowe, które są podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Są to: układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]

Okładka książki o tytule Trzy szeregi : ćwiczenia słuchu fonemowego dla dzieci w wieku 4-9 lat

Trzy szeregi : ćwiczenia słuchu fonemowego dla dzieci w wieku 4-9 lat / Anna Siudak. – Kraków : Wydawnictwo Wir, 2020.
Nr inw. K9 : 35718
Trzy szeregi. Ćwiczenia słuchu fonemowego dla dzieci w wieku 4–9 lat to pomoc przeznaczona dla logopedów, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z:
trudnościami artykulacyjnymi, niezakończonym/opóźnionym rozwojem mowy,
ryzykiem dysleksji, dysleksją. Pomoc sprawdzi się również w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.
Zawartość zestawu: 3 plansze z minischematami artykulacyjnymi do różnicowania głosek syczących, ciszących i szumiących, 216 obrazków i podpisów do układania na planszach, 48 dużych obrazków i podpisów do ćwiczeń na różnicowanie par wyrazów, instrukcja. [Źródło opisu: wir-sklep.pl]
Okładka książki o tytule Wchodzę w dorosłość : karty pracy dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy

Wchodzę w dorosłość : karty pracy dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy / Hanna Kurjata, Elżbieta Rabant. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.
Nr inw. K9 : 35719
Karty pracy są przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz tych mających trudności z osiąganiem podstawowych celów eduka­cyjnych. Stanowią część pakietu „Wchodzę w dorosłość” – zestawu przygotowanego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Pracując z kartami pracy, uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę, niezbędną przed rozpoczęciem samodzielnego życia. Wśród różnorodnych materiałów znajdują się m.in.: plakat – wizualna podpowiedź, jak zaplanować domowy budżet na cały rok ; planery dzienny i tygodniowy – pomoc przy treningu samoobsługi i dbania o gospodarstwo domowe ; planery świąteczne – tabele ułatwiające przygotowanie zakupów na Boże Narodzenie i Wielkanoc ; naklejki i wypychanki – atrakcyjne dodatki, dzięki którym nauka nie zmieni się w przykrą konieczność
karty pracy – dostosowane do potrzeb szkół przysposabiających do pracy. Treści – praktyczne, dostosowane do wyzwań codzienności i przedstawione w zrozumiały sposób – odpowiadają na realne potrzeby młodych ludzi przygotowujących się do samodzielnego życia. Materiał, uwzględniający specyfikę edukacji w szkołach przysposabiających do pracy, zawiera różnorodne zagadnienia związane m.in. z: prowadzeniem gospodarstwa domowego (środki czystości, rośliny doniczkowe, prace domowe)
podstawami zarządzania pieniędzmi (zakładanie konta, formy płatności) funkcjonowaniem w życiu społecznym (adresowanie koperty, realizowanie recepty). Uzupełnieniem kart pracy jest podręcznik. Publikacja może być też wykorzystana podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]

Okładka ksiązki o tytule Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia : poradnik dla rodziców i opiekunów
Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia : poradnik dla rodziców i opiekunów / Magdalena Wegner-Jezierska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.
Nr inw. K9 : 35720 ; 35721
Co możesz zrobić, aby dać swojemu maluszkowi dobrą bazę wychowawczą już od urodzenia? Jak komunikować się z maleństwem, aby zbudować prawidłową więź? Co powinno zawierać mądre wychowanie, aby ustrzec się problemów z zachowaniem dziecka w przyszłości? Czego unikać i jakie błędy popełniają najczęściej rodzice małych dzieci? Na te i wiele innych pytań odpowiada autorka książki Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku życia. Poradnik dla rodziców i opiekunów – doktor nauk humanistycznych, psycholog dziecięcy z wieloletnią praktyką, mediator rodzinny, a jednocześnie mama sześciorga dzieci. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]