Nowości książkowe – Cz. 2

Miło nam przedstawić 2 część nowości wydawniczych skierowanych do nauczycieli. Publikacje te będą doskonałą pomocną w codziennej pracy nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zachęcamy również do korzystania z zakładki „Nowości” w elektronicznym katalogu INTEGRO, Zarejestrowani Czytelnicy mogą stamtąd bezpośrednio zamawiać interesujące ich książki.

Nie ma jednego sprawdzonego sposobu na udane rodzicielstwo. Jedyne słuszne podejście to takie, które jest dostosowane zarówno do dziecka, jak i do jego rodzica
Na przestrzeni kilku ostatnich lat rodzicie obserwują niepokojącą zmianę: macierzyństwo i ojcostwo przestały nam przynosić radość. Jest w nim zbyt mało przyjemności, a za dużo trosk, fizycznego wycieńczenia i poczucia winy. Rozwój technologiczny ostatnich dekad zmienił oblicze wszystkiego, co było nam znane, powodując często niepokój i głęboką potrzebę ochrony naszych dzieci. Czujemy się zagubieni, zestresowani i konfrontujemy się ze świadomością, że znaczna część założeń i zasad obowiązujących, gdy dorastaliśmy, nie przystaje do nowoczesnego świata.
W jaki sposób możemy przygotować własne dzieci do życia w nieznanej rzeczywistości?
Skąd będziemy wiedzieć, że wyposażymy je w odpowiednie narzędzia i umiejętności, jeśli sami tych umiejętności nie posiadamy?
Szukając odpowiedzi na pytanie, jak powinno wyglądać rodzicielstwo XXI wieku, doktor Eyal Doron odwiedził wiele krajów i poznał pracujących tam wiodących badaczy. Książka przedstawia nowy model kreatywnego wychowania, który odrzuca powielane dotąd mity i zasadę, że każde dziecko należy wychowywać według tego samego wzorca. Podkreśla zdolność matki i ojca do znalezienia unikatowych rozwiązań i sposobów rozwinięcia własnej osobowości. Rozdział po rozdziale książka analizuje, w jaki sposób sprawić, aby innowacyjność i ciekawość stały się nieodłączną częścią każdej rodziny, oraz jak wraz z dziećmi rozwijać umiejętności pozwalające na ciągły samorozwój. [Źródło opisu: mtbiznes.pl]
Okładka książki o tytule Kreatywne rodzicielstwo

Kreatywne rodzicielstwo / dr Eyal Doron ; przekład Tamara Woińska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Laurum, 2023.
Nr inw. K9 : 35736
Pierwsze trzy lata nauki w szkole to niezwykle ważny czas w rozwoju ucznia. Zmieniona koncepcja programowa stawia przed nauczycielami nowe zadania do rozwiązywania, a forma pracy wymaga nieco innego spojrzenia na przygotowanie nauczycieli. 
Wyposażenie ucznia w odpowiedni „bagaż” kompetencji, umiejętności i wiadomości to niewątpliwie naczelny cel każdego pedagoga. Do tego dołączyć należy stworzenie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości z jednoczesnym ukierunkowaniem ich rozwoju motorycznego i fizycznego. Edukacja na tym etapie powinna w szczególny sposób łączyć ze sobą różne dziedziny wiedzy, tak aby obraz otaczające[1]go nas świata został jak najpełniej pokazany uczniom. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga bowiem od nauczyciela ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy, ale jednocześnie daje mu o wiele więcej możliwości realizowania treści nauczania. Istnieje przy tym sposobność konstruowania programów autorskich, indywidualnego łączenia treści w bloki tematyczne czy też stosowanie nowych metod nauczania. [Źródło opisu: wydawnictwo.univ.szczecin.pl]
Lekcja wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym : (o potrzebie uznania aktywności ruchowej za jeden z najważniejszych czynników w życiu człowieka) / Danuta Umiastowska. – Wydanie I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023.
Nr inw. K9 : 35740
Analiza transakcyjna (AT) to koncepcja psychoterapeutyczna zapoczątkowana przez Erica Berne’a (1910–1970) w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szybko znalazła szerokie zastosowanie w innych obszarach wiedzy i praktyki m.in. poradnictwie, coachingu, usprawnianiu struktur organizacyjnych firm i przedsiębiorstw oraz w edukacji. Ta ostatnia dziedzina jest stosunkowo mało znana w Polsce. Książka w sposób całościowy przybliża najważniejsze zagadnienia tej koncepcji i na tym tle ukazuje różnorodne problemy wiążące się z nauczaniem i wychowaniem. Koncentruje się głównie na relacjach, jakie mają miejsce między nauczycielem a uczniami oraz ich rodzicami. Przekazuje aktualny stan badań na ten temat i stanowi cenną inspirację dla własnych twórczych poszukiwań. Może być wartościową pomocą dla nauczycieli i wychowawców, ale też pedagogów szkolnych, doradców i socjoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy w pracy z dziećmi i młodzieżą dążą do ich zrozumienia oraz wypracowania praktycznych metod trafnego postępowania. [Źródło opisu: ksiegarnia.difin.pl]Okładka książki o tytule Psychopedagogika relacji : analiza transakcyjna dla nauczycieli i wychowawców

Psychopedagogika relacji : analiza transakcyjna dla nauczycieli i wychowawców / Jarosław Jagieła. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2023.
Nr inw. K9 : 35755
Kolejny tytuł z kolekcji „Zabawy w kodowanie”!
Zadania polegające na kodowaniu i szyfrowaniu to doskonały pomysł na urozmaicenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Dzięki ponad 60 ćwiczeniom dla uczniów klas IV–VIII można w przyjemny sposób pracować nad usprawnieniem:
funkcji percepcyjno-motorycznych, percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej
funkcji językowych, zdolności koncentracji. Materiał można wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu, na zajęciach świetlicowych, jak i w gabinetach terapeutycznych. Ćwiczenia polegają na odkodowywaniu najpierw poszczególnych haseł, a później motywatorów (wzmocnień). Wykorzystane słownictwo pochodzi z bliskich uczniom kręgów tematycznych – szyfry odnoszą się zarówno do slangu młodzieżowego, jak i terminów utrwalanych podczas lekcji geografii czy tytułów szkolnych lektur.
Po odkodowaniu słów występujących w danym zadaniu można także zachęcić uczniów do: ułożenia wyrazów w kolejności alfabetycznej, ułożenia zdań z wybranymi wyrazami, stworzenia krzyżówki przy użyciu tych wyrazów, samodzielnego zakodowania wyrazów o podobnej tematyce, zaznaczenia samogłosek lub spółgłosek w powstałych wyrazach, a następnie ich policzenia
napisania krótkiego opowiadania z wykorzystaniem odkodowanych wyrazów. Wszechstronne zastosowanie publikacji na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z pewnością ułatwi pracę nauczycielom i terapeutom pedagogicznym. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka książki o tytule Kodowanie przez wzmacnianie : ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych dla klas 4-8

Kodowanie przez wzmacnianie : ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych dla klas 4-8 / Paulina Zając. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.
Nr inw. K9 : 35735
Zabawa to najlepsza forma nauki. Prezentowany zbiór 100 bardzo różnorodnych zadań z pewnością uprzyjemni czas dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia te rozwijają spostrzegawczość, kreatywność oraz logiczne myślenie. Publikacja może być pomocna nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunom dzieci, a także rodzicom. Zawiera takie typy zadań, jak: ćwiczenia ortograficzne, zadania z tekstem, uzupełnianie i układanie zdań, zadania z elementami kodowania, labirynty kolorowanki, krzyżówki, zagadki. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]Okładka książki o tytule Głowy łamanie : 100 ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III

Głowy łamanie : 100 ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III / Katarzyna Michalec. – Wydanie I. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2023.
Nr inw. K9 : 35732
Logiś i ja to seria ćwiczeń kształtujących umiejętność logicznego myślenia. Wykonywanie zadań z Logisiem to umysłowy trening, który ułatwi dziecku przyszłą edukację w szkole.
Zeszyt Analogie. Etap 1 zawiera obszerny zestaw prostych zadań na myślenie przez analogię. Ćwiczenia mają formę rysunkową, oparte są na materiale tematycznym i atematycznym. W zadaniach wykorzystano kilka różnych typów analogii – obiekty łączą takie relacje jak: wielkość, ilość, funkcja, relacja „część do całości”, przeciwieństwa, cechy.
Myślenie przez analogię to umiejętność wnioskowania, odgadnięcia reguły i jej zastosowania. Doskonalenie tego mechanizmu rozumowania usprawnia lewą półkulę mózgu, pomaga dzieciom w nauce języka, przedmiotów ścisłych oraz reguł społecznych.
Zestaw ćwiczeń składa się z dwóch części:  
1. Zadania oparte na materiale tematycznym (strony: 1–23)
Obrazki w tej części zostały dobrane tak, by dziecko znało przedstawione na nich przedmioty (zabawki, jedzenie, pojazdy, ubrania itd). Ćwiczenia zostały uporządkowane pod względem stopnia trudności – od najłatwiejszych relacji (wielkość, ilość) po trudniejsze (funkcje, cechy). Dziecko powinno odgadnąć regułę (na zasadzie podobieństwa) w oparciu o dwa przykłady, a następnie zastosować ją w ostatnim przykładzie. Spośród trzech obrazków do wycięcia dziecko wybiera ten prawidłowy i wkleja w puste miejsce.
2. Zadania oparte na materiale atematycznym (strony: 24–45)
W tej części ćwiczymy odgadywanie relacji zachodzących pomiędzy figurami geometrycznymi. Zadaniem dziecka jest odkrycie reguły i dorysowanie brakującego elementu. [Źródło opisu: wir-sklep.pl]
Okładka książki o tytule Analogie : ćwiczenia logicznego myślenia : etap 1

Analogie : ćwiczenia logicznego myślenia : etap 1 / Agnieszka Suder. – Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2015.
Nr inw. K9 : 35739
Logiś i ja to seria ćwiczeń kształtujących umiejętność logicznego myślenia. Wykonywanie zadań z Logisiem to umysłowy trening, który ułatwi dziecku przyszłą edukację w szkole.
Gdzie? Kiedy? to obszerny zestaw ćwiczeń wspomagających dla dzieci z trudnościami w orientacji przestrzennej i czasowej.
Karty pracy zawierają zadania z zakresu:
– położenia w przestrzeni (wyrażenia przyimkowe),
– schematu ciała (prawa, lewa strona),
– relacji czasowych (pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące, pojęcia: wczoraj, dzisiaj, jutro itp.). [Źródło opisu: wir-sklep.pl]
Okładka książki o tytule Gdzie? Kiedy? : ćwiczenia logicznego myślenia

Gdzie? Kiedy? : ćwiczenia logicznego myślenia / Agnieszka Suder. – Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2016.
Nr inw. K9 : 35741
Niezbędnik pedagoga specjalnego to zestaw materiałów dla nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, pracującego z dziećmi w wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej lub z oddziałami integracyjnymi.
Książka zawiera porady, wskazówki oraz wzory dokumentów do wykorzystania w bezpośredniej pracy z podopiecznymi i podczas konsultacji dla rodziców. 
Publikacja nie tylko pomoże pedagogom specjalnym sprostać wyzwaniom, jakie napotkają w szkole, ale także przypomni im, jak wspaniała, ważna i potrzebna jest ich praca. 
W skład książki wchodzą m.in.: wzór zgody na zajęcia, rewalidacyjne, wzór tablicy motywacyjnej, dzienniczek korespondencji i informacji, dzienniczek obserwacji, pakiet szkolnych przywilejów dla ucznia, ankieta dla rodziców dotycząca współpracy z pedagogiem specjalnym, arkusz obserwacji zachowań niepożądanych u ucznia, karty do indywidualnej pracy z uczniem. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka książki o tytule Niezbędnik pedagoga specjalnego : materiały dla nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej lub z oddziałami integracyjnymi

Niezbędnik pedagoga specjalnego : materiały dla nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej lub z oddziałami integracyjnymi / Paulina Zając. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.
Nr inw. K9 : 35748
Kocham szkołę! to jedyny na rynku podręczników pakiet do nauki czytania przygotowany w oparciu o autorską metodę prof. Jagody Cieszyńskiej (Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ®).
Podręcznik oraz dwa zeszyty ćwiczeń tworzą kompletny zestaw, którego celem jest przede wszystkim nauka czytania ze zrozumieniem. Zastosowanie metody symultaniczno-sekwencyjnej pozwoli dziecku szybko i bez negatywnych emocji nauczyć się czytać, budując jednocześnie przekonanie, że zrobiło to samodzielnie. W pakiecie, obok treści humanistycznych, pojawiają się również zagadnienia z obszaru muzyki i przyrody, dzięki czemu nauczyciel może wykorzystać zestaw nie tylko w zakresie kształcenia umiejętności czytania, ale również posłużyć się nim jako uzupełniającym podręcznikiem edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej. Kocham szkołę! zawiera: teksty zbudowane w oparciu o metodę sylabową, tematykę zgodną z podstawą programową z uwzględnieniem zainteresowań najmłodszych uczniów
treść opartą na korelacji polonistyki, przyrody i muzyki, teksty drukowane czcionką bezszeryfową (prostą) oraz majuskułą dla ułatwienia percepcji wzrokowej, materiał umożliwiający indywidualizację nauki czytania, liczne ćwiczenia usprawniające pracę lewej półkuli mózgu. przyjazny materiał ilustracyjny oraz prosty układ, który eliminuje szum informacyjny i usprawnia zapamiętywanie. [Źródło opisu: wir-sklep.pl]
Okładka książki o tytule Kocham szkołę! Część 1 : podręcznik do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Kocham szkołę! Część 1 : podręcznik do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agnieszka Bala ; [il. Roman Gądek, Anna Kozieł]. – Kraków : Wydawnictwo WiR, 2011.
Nr inw. K9 : 35734
Gdy dziecko zna litery, ale nie czyta; gdy bez powodzenia podjęło próby nauki czytania w szkole i zniechęciło się już na początku tej przygody, proponujemy wykorzystanie zeszytów z nowej serii Moje dziecko nie czyta.
Ćwiczenia zawarte w zeszytach opierają się na trójmodalnym systemie kształtowania umiejętności czytania. Poprzez działania integrujące sprawności wzrokowe, słuchowe i motoryczne rozwija on i utrwala kompetencje związane z czytaniem. Zadania zostały opracowane według schematu czynności, które dziecko przy wsparciu dorosłego wykonuje na różnych przykładach.
Dla kogo?
Dla dzieci, które na początkowym etapie edukacji nauczyły się nazywać litery i głoskować, ale nie nauczyły się czytać.
Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dla dzieci, które nauczyły się już czytać metodą sylabową (wielkie litery), by mogły utrwalić umiejętności na małych literach.
Zeszyt 1 zawiera ćwiczenia wprowadzające, oparte na materiale obrazkowym, ćwiczenia dotyczące samogłosek, a następnie sylab ze spółgłoskami p, m, l, b, f, w, t, d.
Różnorodna forma ćwiczeń angażuje dziecko do wodzenia wzrokiem, powtarzania, nazywania, pisania, dopasowywania elementów obrazkowych i literowych. [Źródło opisu: wir-sklep.pl]
Okładka książki o tytule Moje dziecko nie czyta : ćwiczenia do nauki czytania. Z. 1

Moje dziecko nie czyta : ćwiczenia do nauki czytania. Z. 1 / Agnieszka Bala ; opracowanie graficzne i ilustracje: Zofia Zabrzeska. –
Kraków : WiR, 2023.
Nr inw. K9 : 35746
Układam, piszę, opowiadam. Część 2 to pomoc dydaktyczna: 
dla nauczycieli, terapeutów, logopedów oraz rodziców
dla dzieci z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną
dla dzieci posługujących się komunikacją werbalną, alternatywną (AAC) lub wspomagającą z unikatowymi, autorskimi kartami pracy do nauki budowy zdań prostych lub nauki czytania i pisania wspomaganych systemem obrazkowym. Materiał zawiera kilka wariantów ćwiczeń: budowa zdań dla dzieci posługujących się komunikacją alternatywną, budowa zdań dla dzieci posługujących się komunikacją wspomagającą, budowa zdań dla dzieci prawidłowo posługujących się mową (rozsypanka wyrazowa)
zapis zdań po śladzie, przepisywanie zdań w liniaturze: czarno-białej i kolorowej, odpowiadanie na pytania do zdań
dobieranie zdań do obrazka, tłumaczenie sytuacji przedstawionej na ilustracji. Tematyka części 2 to uczucia i stany emocjonalne. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka ksiązki o tytule 
Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy. Cz. 2

Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy. Cz. 2 / Aleksandra Wiśniewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.
Nr inw. K9 : 35760

Układam, piszę, opowiadam to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli, terapeutów oraz rodziców do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością lekką i/lub umiarkowaną; posługujących się mową werbalną, komunikacją alternatywną lub wspomagającą. Książka zawiera unikatowe, autorskie karty pracy do nauki budowy zdań prostych lub nauki czytania/pisania wspomaganych systemem obrazkowym. Zaproponowane w niej ćwiczenia i środki dydaktyczne sprawiają, że sprawdzi się ona w pracy z dziećmi zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i posługującymi się komunikacją alternatywną lub wspomagającą. Materiał ten został stworzony i był rozwijany w czasie wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą. Niewielka ilość materiałów na rynku dla dzieci posługujących się komunikacją alternatywną lub wspomagającą sprawia, że przygotowana pomoc stanie się swoistym niezbędnikiem w pracy terapeutów, logopedów, nauczycieli oraz rodziców. [Źródło opisu: harmonia.edu.pl]
Okładka książki o tytule Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy

Układam, piszę, opowiadam : pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy / Aleksandra Wiśniewska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.
Nr inw. K9 : 35759